меню
Your Cart

Politika Privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI
Politika privatnosti reguliše pravo na privatnost i sigurnost ličnih podataka koji su predmet obrade. Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti i povremeno je pregledavajte kako biste saznali najnovije podatke iz naše politike privatnosti.
Registracijom i prijavom na našu web stranicu www. naturatherapy.ba izjavljujete da ste upoznati i da se slažete sa sadržajem naše politike privatnosti.
NATURA THERAPY će koristiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini.

ZBIRKA INFORMACIJA
NATURA THERAPY ima pravo prikupljati i koristiti podatke o Korisnicima. Podaci s kojima Korisnik može biti identificiran, uključujući imena, lokaciju, adresu e-pošte, kontakt telefon, kao i bilo koje druge informacije koje je Korisnik dobrovoljno unio ili se pružaju prilikom korištenja usluga web mjesta NATURA THERAPY (dostupno putem www. naturatherapy.ba).
Koriste se svi lični podaci koje korisnik unosi putem registracije uspješna isporuka proizvoda i realizacija plaćanja, te se u skladu s tim skladište odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i nisu dodeljeni trećim licima.

Osobni podaci, koje dobrovoljno dostavljaju naši posjetitelji: Ime, prezime, prikupljaju se i poštanska adresa, kontakt telefon i e-adresa koristi se za ispunjenje tražene narudžbe.

Vaši lični podaci će se koristiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini
Prikupljeni podaci čuvaju se kod nas i neće se objavljivati, prodavati ili dostaviti trećoj strani koja nije nadležna vlast na način određen pravni propisi Bosne i Hercegovine.

OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA
NATURA THERAPY se obavezuje da neće otkriti nikakve lične podatke i druge informacije o korisniku ili njegovom / njenom korišćenju Usluga, kao i da prikupljene podatke neće otkriti trećim stranama - nadležnim organima, kompanijama, pojedincima i drugima, osim:
- kada je predviđeno ovom Politikom ili Uslovima upotrebe;
- kada korisnik daje jasan pristanak u trenutku registracije ili kasnije;
- kada je to potrebno za ispunjenje zakonske obaveze NATURA THERAPY;
- kada informacije zahtijevaju državni organi, pravosudni organi ili službenici, koji su u skladu sa važećim zakonom ovlašteni tražiti i prikupljati takve informacije u skladu sa zakonskim procedurama i propisima;
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom;
NATURA THERAPY može dijeliti lične podatke krajnjeg korisnika s dobavljačem usluga distribucije proizvoda radi ispunjavanja naloga, isporuke paketa, slanja poruka i e-pošte.

POLITIKA ZA OSOBE MLAĐE OD 18 GODINA 
Web stranica NATURA THERAPY nije namijenjena osobama mlađim od 18 godina. NATURA THERAPY nema za cilj prikupljanje i obradu ličnih podataka osoba mlađih od 18 godina. U slučaju da je osoba mlađa od 18 godina predala svoje lične podatke bez pristanka roditelja i/ili staratelja, trebala bi o tome odmah obavijestiti NATURA THERAPY na kontakt adrese NATURA THERAPY.

PROMJENE POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
NATURA THERAPY zadržava pravo izmjene i dopune Politike privatnosti kako bi se uvrstile nove prakse, kao što je dodavanje nove usluge, funkcionalnosti ili funkcije web lokaciji.

KONTAKT U VEZI SA OSOBNOM POLITIKOM ZAŠTITE PODATAKA
Molimo kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom Politikom privatnosti.
Kontaktirajte nas putem interneta na [email protected] ili nam možete poslati pismo na sljedeću adresu: NATURA THERAPY, Ul. Borak 45, Sarajevo – Bosna i Hecehovina.


PRAVILA I USLOVI ZA KORIŠTENJE
www.naturatherapy.ba koristi kolačiće kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Više možete pročitati u Pravilima Privatnosti i Zaštita ličnih podataka.